RUT-avdrag

Man kan få RUT-avdrag för arbeten som utförs i anslutning till bostadshus eller
fritidshus. Avdraget är max 50 % av arbetskostnaden och dras direkt från fakturan. Det
maximala avdraget är 75 000 kr per år (arbetskostnad 150 000 kr). Är det fler boende i huset
/ägare till fritidshuset, får varje person dra av 75.000 kr per år.


Till trädgårdsarbeten som ger rätt till RUT-avdrag räknas:

  • Klippning av gräs, häckar, buskar och rosor.
  • Ogräsrensning, räfsning av löv, bevattning, utläggning av gödning på gräsmattor och i rabatter.
  • Arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta.
  • Omgrävning av trädgårdsland och kompost samt gräva upp häckar, rosor och buskar. 
  • Beskärning av träd, häckar och buskar.
  • Röjning av sly, fällning av träd, stubbfräsning och vedkapning.
  • Uppfyllning med jord och sådd av gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort.
  • Röjning av vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.
  • Kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Snöskottning på tomten, garageuppfart, hus- och garagetak.

Anläggningsarbeten ger inte rätt till RUT- eller ROT-avdrag.


Några av våra skötseluppdrag


Alla tjänster & info


Skötsel

Löpande skötsel

LÄS MER

Anläggning

Stort eller smått

LÄS MER

Trädgårdsdesign

Med etablerade trädgårdsarkitekter

LÄS MER

Stenarbeten

Vackra stenarbeten är vårt signum

LÄS MER

Gräsmattor

Alltid med ett ypperligt resultat

LÄS MER

Bevattning

Vatten är en förutsättning för liv

LÄS MER

RUT-avdrag

50 % av arbetskostnaden får dras av

LÄS MER

Referenser

Kika in våra många referenser

LÄS MERAlla tjänster & info


Skötsel

Löpande skötsel

LÄS MER

Anläggning

Stort eller smått

LÄS MER

Trädgårdsdesign

Med etablerade trädgårdsarkitekter

LÄS MER

Stenarbeten

Vackra stenarbeten är vårt signum

LÄS MER

Gräsmattor

Alltid med ett ypperligt resultat

LÄS MER

Bevattning

Vatten är en förutsättning för liv

LÄS MER

RUT-avdrag

50 % av arbetskostnaden får dras av

LÄS MER

Referenser

Kika in våra många referenser

LÄS MER

KONTAKTA OSS IDAG FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT TILL DITT PROJEKT.

KONTAKTA OSS