RUT-avdrag

Man kan få RUT-avdrag för arbeten som utförs i anslutning till bostadshus eller fritidshus. Avdraget är max 50 % av arbetskostnaden och dras direkt från fakturan. Det maximala avdraget är 25 000 kr per år (arbetskostnad 50 000 kr) för personer upp till 65 års ålder. Fr.o.m. det år man fyller 66, är RUT-avdragets maxbelopp 50 000 kr per år (arbetskostnad 100 000 kr).


Till trädgårdsarbeten som ger rätt till RUT-avdrag räknas:

  • Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs direkt på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • Klippning av buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • Arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

Anläggningsarbeten ger inte rätt till RUT- eller ROT-avdrag.


Några av våra skötseluppdrag


Alla tjänster & info


Skötsel

Löpande skötsel

LÄS MER

Anläggning

Stort eller smått

LÄS MER

Trädgårdsdesign

Med etablerade trädgårdsarkitekter

LÄS MER

Stenarbeten

Vackra stenarbeten är vårt signum

LÄS MER

Gräsmattor

Alltid med ett ypperligt resultat

LÄS MER

Bevattning

Vatten är en förutsättning för liv

LÄS MER

RUT-avdrag

50 % av arbetskostnaden får dras av

LÄS MER

Referenser

Kika in våra många referenser

LÄS MERAlla tjänster & info


Skötsel

Löpande skötsel

LÄS MER

Anläggning

Stort eller smått

LÄS MER

Trädgårdsdesign

Med etablerade trädgårdsarkitekter

LÄS MER

Stenarbeten

Vackra stenarbeten är vårt signum

LÄS MER

Gräsmattor

Alltid med ett ypperligt resultat

LÄS MER

Bevattning

Vatten är en förutsättning för liv

LÄS MER

RUT-avdrag

50 % av arbetskostnaden får dras av

LÄS MER

Referenser

Kika in våra många referenser

LÄS MER

KONTAKTA OSS IDAG FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT TILL DITT PROJEKT.

KONTAKTA OSS